Bowlingens historia går tillbaka över 5 000 år i tiden och till det antika Egypten där man troligtvis enligt fynd som gjorts i gravar spelade någonting som påminde om bowling med käglor och klotliknande föremål.Även under medeltiden spelades bowling. Första gången som bowling finns dokumenterat i skrift är 1366 och det i England.Också i Tyskland spelades bowling vid den här tiden, vilket senare spreds till andra delar av Europa samt till Nordamerika under kolonialtiden.Under 1800-talet utvecklades bowling i USA och i mitten av samma århundrade började man också konstruera inomhusbanor. År 1895 bildades American Bowling Congress och samtidigt standardiserades också reglerna.Den första svenska bowlinghallen invigdes år 1909 på Hotell Regina i Stockholm.Under 1900-talet ökade bowlingens popularitet kraftigt, framför allt i USA där bowlingen hade sin absoluta guldålder under 1940- och 1950-talen med över 2 miljoner medlemmar i American Bowling Congress i slutet av 1950-talet.Än idag är bowling en oerhört stor sport i USA med 7 000 bowlinghallar och över 140 000 banor, att jämföra med Sverige som har 250 hallar och totalt ungefär 2 500 banor att tillgå.

Posted in: Bowling.
Last Modified: februari 1, 2022