Att räkna poäng i bowling är inte komplicerat. Spelet består vanligtvis av serier på tio till tolv uppställningar. Spelare har två försök vid varje uppställning att slå ned alla käglor. Lyckas detta redan vid första försöket kallas det strike och vid andra försöket spärr.På slutet av uppställningen finns tre rutor, vilket betyder att spelaren kan få tre strikar, eller en spärr följt av ett annat slag. Man har alltså en fördel med att slå strike där då man därmed vinner ett extra slag. Misslyckas man i sina två första försök med att slå ned alla käglor räknas poängen bara ihop.Man bör alltså satsa på att försöka slå strike eller spärr. Slår man till exempel spärr så räknas nästa uppställnings första slags poäng med i det slagets poäng. Får man en spärr i den första uppställningen, och därefter nio nedslagna käglor, ger detta 19 poäng, och en strike således tjugo. Om de tre första slagen blir 9 + spärr, strike, 8 + miss blir alltså poängen: 20, 38 och 46.Bland det värsta som kan hända är att få ett hål vid första slaget, till exempel att kägla 1 och 10 står kvar. Det ska då till en extremt skicklig bowlare för att slå ned båda dessa.

Posted in: Bowling.
Last Modified: februari 1, 2022